RẮN BỘT ĐÁ GIÃ GỖ

Tượng Rắn ôm bình tụ bảo trên gậy như ý giả gỗ may mắn, tài lộc, thuận lợi FE110

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Tượng Rắn ôm túi lộc giả gỗ chiêu tài, tụ tài, may mắn FE112

1,320,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Tượng Rắn bên gậy như ý tụ bảo, cát tường, thịnh vượng FE113

1,421,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài