la kinh phong thủy

La kinh phong thủy 15.5cm mặt đồng xác định phương vị, phương hướng FCC1156

631,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện:La kinh phong thủy bằng đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài

La kinh phong thủy 24 tầng bằng đồng xác định hướng đất, hướng nhà FCC1157

1,104,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: La kinh phong thủy bằng đồng (tại Việt Nam) + Kích thước

La kinh phong thủy mặt đồng khủng định vị phương hướng, phương vị FCC2011

1,735,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: la kinh mặt đồng phong thủy (tại Việt Nam) + Kích thước