cóc nhã tiền

Cóc phong thủy bên cây phát tài mạ vàng tài lộc, điềm lành, may mắn FE069

711,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng (tại Việt Nam).

Tượng Thiềm thừ phong thủy giả gỗ tài lộc, thịnh vượng, an lành FA097

1,726,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước

Cóc phong thủy đá thạch anh hồng tài lộc, an lành, may mắn FM174

1,949,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: thiềm thừ (cóc ba chân) đá thạch anh hồng (tại Việt Nam)