bắp cải chiêu tài

Tượng Bắp cải Hảo Thế Đầu bột đá phát đạt, thịnh vượng, may mắn FH200G

625,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải trung trên đế gỗ (tại Việt Nam) + Kích

Tượng Bắp cải bột đá đế gỗ nhỏ chiêu tài, vượng lộc hữu dư FH199G

625,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải trung trên đế gỗ (tại Việt Nam) + Kích

Tượng Bắp cải bột đá đế gỗ chiêu tài, thịnh vượng, phát đạt FH205G

1,043,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải trung trên đế gỗ (tại Việt Nam) + Kích

Tượng Bắp cải lưu ly trung đế thủy tinh tài lộc, hữu dư, tài lộc FH198G

1,275,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải lưu ly trên đế thủy tinh (tại Việt Nam)