Mặt Bát quái âm dương bằng gỗ chạm đồng nhỏ hóa sát, trấn nhà, trừ tà FK1216

http://thegioiphongthuy.com/wp-content/uploads/2015/03/FK1216-1.jpg

213,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: âm dương chạm đồng nổi nhỏ (tại Việt Nam).
+ Kích thước (đường kính): 12.5cm
+ Khối lượng: 90g
+ Ý nghĩa: trấn nhà, trừ tà, hóa sát…
+ Cách sử dụng: treo trước cửa.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>