Thế Giới Vật Phẩm

Tượng Phật di lặc mạ vàng bình an, như ý, phước tài FH262G

810,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non, trên đế gỗ nhỏ

Bình Hồ lô bát tiên bằng đồng lớn bảo trợ sức khỏe, bình an FD107

2,320,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô Bát Tiên bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước

Bình Hồ lô bát tiên bằng đồng nhỏ hóa giải bệnh tật, an lành FD106

1,327,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính

Tượng Bắp cải Hảo Thế Đầu bột đá phát đạt, thịnh vượng, may mắn FH200G

625,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải trung trên đế gỗ (tại Việt Nam) + Kích

Tượng Bắp cải bột đá đế gỗ nhỏ chiêu tài, vượng lộc hữu dư FH199G

625,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải trung trên đế gỗ (tại Việt Nam) + Kích

Đồng Tiền hoa mai 5 cánh bằng đồng phúc lộc, cát tường, trường thọ FCC1139

110,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tiền mai hoa 5 cánh dính bằng đồng nguyên (tại Việt Nam).

Đồng Tiền xu bằng đồng giả cổ tài lộc, hóa giải sát khí FCC2008

14,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu càn long bằng đồng giả cổ (tại Việt Nam). +

Đồng Xu bát quái bằng đồng nhỏ tịch tà, hóa sát, bình an FCC2005

25,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Xu bát quái bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước

Tượng Phật Thích Ca mạ vàng an bình, chế hóa hung khí FE325

1,015,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Thích Ca hợp kim mạ vàng non (tại Việt Nam). +

Tượng Bắp cải lưu ly trung đế thủy tinh tài lộc, hữu dư, tài lộc FH198G

1,275,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải lưu ly trên đế thủy tinh (tại Việt Nam)

Mặt Bát quái âm dương bằng nhôm lớn hóa giải sát khí, âm khí FK1217

473,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái âm dương bọc nhôm cỡ lớn (tại Việt Nam). +

Mặt Bát quái âm dương bằng nhôm nhỏ xua tan âm khí, tà khí FK1218

316,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái âm dương bọc nhôm cỡ nhỏ (tại Việt Nam). +

Mặt Bát quái hổ phù bọc nhôm ngăn cản tà khí, âm khí FK1220

300,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái hổ phù bọc nhôm (tại Việt Nam) + Kích thước

Mặt Bát quái âm dương ngũ sắc bọc nhôm ngăn cản âm khí, khí xấu FK1221

262,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm âm dương ngũ sắc. + Kích thước (đường

Mặt Bát quái âm dương bằng gỗ chạm đồng nhỏ hóa sát, trấn nhà, trừ tà FK1216

213,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái âm dương chạm đồng nổi nhỏ (tại Việt Nam). +